φύη

φύη
φύος
neut nom/voc/acc pl (attic epic doric)
φύος
neut nom/voc/acc dual (doric aeolic)
φύω
bring forth
aor opt act 3rd sg
φύω
bring forth
aor opt act 3rd sg
φύω
bring forth
aor ind pass 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • φυή — growth fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φύη — fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Φύῃ — Φύη fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυῇ — φύω bring forth aor subj pass 3rd sg φυή growth fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυή — και δωρ. τ. φυά, ἡ, Α 1. σωματική ανάπτυξη, σωματική διάπλαση, ιδίως αρμονική 2. (για φυτό) ανάπτυξη, βλάστηση 3. η φυσική δύναμη τού ανθρώπου («φυᾷ τὸ γενναῖον ἐπιπρέπει», Πίνδ.) 4. ηλικία 5. υπόσταση 6. μορφή υπό την οποία εμφανίζεται κάτι… …   Dictionary of Greek

  • φύῃ — φύω bring forth aor subj mid 2nd sg φύω bring forth aor subj act 3rd sg φύ̱ῃ , φύω bring forth pres subj mp 2nd sg φύ̱ῃ , φύω bring forth pres ind mp 2nd sg φύ̱ῃ , φύω bring forth pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυαῖς — φυή growth fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυαί — φυή growth fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυᾶς — φυή growth fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυᾷ — φυή growth fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”